Blog | Strona 2 z 4 | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15636
blog,paged,paged-2,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Blog

Co do zasady każda darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Warto jednak pamiętać, że w określonych sytuacjach darowizna będzie zwolniona od opodatkowania. Ustawa o podatku od spadków i darowizna wyróżnia trzy grupy podatkowe: grupa I – małżonek, zstępny (np. syn, córka), wstępni (np. rodzice),...

Pojęcie zachowku najlepiej wyjaśnić na prostym przykładzie. Jan Kowalski ma syna i córkę, a jego żona już nie żyje. W testamencie do całości spadku powołał syna. W takiej sytuacji córka ma prawo ubiegać się od swojego brata o zachowek. Rolą zachowku jest zabezpieczenie interesów tych...

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do uzyskania pełnoletności. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Władza rodzicielska oznacza obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem oraz do wychowania dzieckiem, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być...

Ustawa – Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2018 r., wprowadziła nowe ułatwienie dla młodych przedsiębiorców. W art. 18 uregulowano tzw. ulgę na start. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie...

W sytuacji, gdy małżeństwo zostało rozwiązane przez sąd prawomocnym wyrokiem, istnieje możliwość zmiany nazwiska dziecka, np. na nazwisko rodowe matki. Zmiana następuje w trybie administracyjnym, jednakże, w braku porozumienia rodziców konieczne będzie uprzednie uzyskanie zezwolenia sądu na zmianę nazwiska dziecka. Zmiana nazwiska jednego z rodziców...

Zagadnienie upadłości konsumenckiej (czyli wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) reguluje ustawa z dnia 18 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r., poz. 2344 ze zm.). Sąd upadłościowy (tzn. sąd rejonowy – sąd gospodarczy) ogłasza upadłość w stosunku do dłużnika, który stał...

Ustawa – Kodeks karny wykonawczy wprowadza wyjątki od zasady ciągłości i nieuchronności kary pozbawienia wolności, a mianowicie: 1. odroczenie kary (jeżeli skazany jeszcze nie zaczął odbywać kary w zakładzie karnym), 2. przerwę w odbywaniu kary (jeżeli skazany przebywa już...

Dozór elektroniczny ma na celu kontrolę zachowania skazanego przy użyciu określonych środków technicznych. Wyróżnia się trzy rodzaje dozoru elektronicznego: 1. dozór stacjonarny (mający za zadanie kontrolę przebywania skazanego w określonych dniach i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu), 2. dozór mobilny (służący kontroli bieżącego miejsca pobytu skazanego,...

Od dnia 1 czerwca 2018 r. można zgłaszać urodzenie dziecka w formie elektronicznej. Dotychczas możliwe to było wyłącznie w urzędzie stanu cywilnego. Zgłoszenie urodzenia powinno nastąpić w terminie 21 dni od sporządzenia karty urodzenia. Kartę urodzenia sporządza lekarz lub położna (którzy przyjęli poród), a następnie...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców obowiązek dostarczania środków utrzymania oraz w miarę potrzeby środków wychowania względem dziecka (świadczenia alimentacyjne), które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z jego majątku wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek...