Blokada alkoholowa w samochodzie. | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15795
post-template-default,single,single-post,postid-15795,single-format-standard,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Blokada alkoholowa w samochodzie.

Blokada alkoholowa w samochodzie.

W polskim prawie od 2015 r. istnieje możliwość skrócenia czasu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego jako środek karny w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Jeżeli upłynął wskazany w ustawie czas wykonywania tego środka karnego (co najmniej połowa orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów – co najmniej 10 lat), a co do sprawcy zachodzi pozytywna opinia kryminologiczna, tzn. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może zezwolić takiej osobie na prowadzenie pojazdu pod warunkiem zamontowania w nim blokady alkoholowej.

Przez blokadę alkoholową rozumie się urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokadę alkoholową może zamontować w pojeździe wyłącznie producent urządzenia lub jego upoważniony przedstawiciel. Urządzenie wymaga kalibracji co 12 miesięcy.

O warunkowym skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów poprzez montaż w pojeździe blokady alkoholowej orzeka sąd, który w I Instancji orzekł o stosowaniu tego środka karnego. Wniosek może złożyć osoba, wobec której orzeczono taki środek karny lub jej obrońca. Wniosek nie podlega opłacie sądowej.

No Comments

Post A Comment