Blokada alkoholowa w samochodzie. | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15795
post-template-default,single,single-post,postid-15795,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Blokada alkoholowa w samochodzie.

Blokada alkoholowa w samochodzie.

W polskim prawie od 2015 r. istnieje możliwość skrócenia czasu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego jako środek karny w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Jeżeli upłynął wskazany w ustawie czas wykonywania tego środka karnego (co najmniej połowa orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów – co najmniej 10 lat), a co do sprawcy zachodzi pozytywna opinia kryminologiczna, tzn. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może zezwolić takiej osobie na prowadzenie pojazdu pod warunkiem zamontowania w nim blokady alkoholowej.

Przez blokadę alkoholową rozumie się urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokadę alkoholową może zamontować w pojeździe wyłącznie producent urządzenia lub jego upoważniony przedstawiciel. Urządzenie wymaga kalibracji co 12 miesięcy.

O warunkowym skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów poprzez montaż w pojeździe blokady alkoholowej orzeka sąd, który w I Instancji orzekł o stosowaniu tego środka karnego. Wniosek może złożyć osoba, wobec której orzeczono taki środek karny lub jej obrońca. Wniosek nie podlega opłacie sądowej.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.