Jak wynajmujący może uchronić się przed nieuczciwym najemcą? | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15638
post-template-default,single,single-post,postid-15638,single-format-standard,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

Jak wynajmujący może uchronić się przed nieuczciwym najemcą?

Zanim właściciel mieszkania zdecyduje się na jego wynajęcie, powinien poznać praktyczne sposoby zabezpieczenia się w przyszłości przed nieuczciwym najemcą. Nie każdy najemca bowiem wywiązuje się ze swoich obowiązków, takich jak regularne płacenie czynszu najmu, korzystanie z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem czy opuszczenie lokalu po zakończeniu umowy najmu.

Umowa najmu może przewidywać obowiązek ustanowienia kaucji gwarancyjnej w celu zabezpieczenia roszczeń wynajmującego, np. o zapłatę czynszu czy o naprawienie szkody.

W przypadku umowy najmu na czas określony ważne jest zagwarantowanie wynajmującemu prawa do jej wypowiedzenia w sytuacji niewłaściwego zachowania najemcy. Jeżeli bowiem czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem wyłącznie w wypadkach określonych w umowie (art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego).

Umowa najmu powinna precyzyjnie określać zasady opłacania przez najemcą czynszu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu, tak aby strony w przyszłości uniknęły sporów na tle interpretacji postanowień umowy.

Dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia interesów wynajmującego jest zawarcie z najemcą umowy najmu okazjonalnego, której częścią jest oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu na żądanie wynajmującego. Najemca wskazuje jednocześnie inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
Zaletą najmu okazjonalnego jest przyspieszenie i ułatwienie wynajmującemu procedury eksmisyjnej nieuczciwego najemcy z lokalu. Przykładowo, gdy umowa najmu wygasła, a najemca nadal (bezprawnie) zajmuje mieszkanie, wynajmujący może od razu wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o nadanie oświadczeniu notarialnemu klauzuli wykonalności, a po jej uzyskaniu, składa wniosek do komornika z żądaniem przeprowadzenia eksmisji. W razie zawarcia „zwykłej” umowy najmu, w tej samej sytuacji, wynajmujący musiałby najpierw uzyskać sądowy wyrok eksmisyjny (co średnio trwa kilka miesięcy, nawet do kilku lat), a dopiero po jego uprawomocnieniu możliwe jest zainicjowanie postępowania komorniczego.

Powyżej wskazałam tylko niektóre z możliwych sposobów zabezpieczenia wynajmującego przed nieuczciwym najemcą. Polskie prawo bardziej chroni prawa najemcy niż wynajmującego, dlatego też właściciel lokalu we własnym zakresie powinien zadbać o swoje interesy.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.