Co może pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę? | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15651
post-template-default,single,single-post,postid-15651,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Co może pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę?

Co może pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę?

W sytuacji gdy pracownik uważa, że wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę było nieuzasadnione lub niezgodne z prawem, może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Gdy wypowiedzenie dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony, pracownik może domagać się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania. Jeżeli Sąd uznałby, że w okolicznościach konkretnej sprawy przywrócenie do pracy bądź uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne byłoby niemożliwe lub niecelowe, orzeknie o odszkodowaniu.

Pracownikowi, który na mocy wyroku sądowego został przywrócony do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc.

Z kolei, jeżeli wypowiedzenie dotyczy umowy o pracę zawartej na czas określony, i nastąpiło ono z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

Przepisy prawa pracy limitują wysokość odszkodowania, o które może się ubiegać pracownik. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, odszkodowanie odpowiadać będzie wynagrodzeniu pracownika za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku zaś umowy na czas określony, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

W przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny, jeżeli jej wypowiedzenie nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wobec pracodawcy wyłącznie roszczenie o odszkodowanie, które odpowiadać powinno wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

Pracownik wnoszący odwołanie do sądu pracy od nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracy jest zwolniony od opłaty sądowej.
Inaczej wygląda sytuacja prawna pracownika zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym, ale temu zagadnieniu poświęcę odrębny post.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.