Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem. | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15767
post-template-default,single,single-post,postid-15767,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem.

Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem.

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym (wyrokiem, nakazem zapłaty) lub ugodą sądową, przedawnia się z upływem sześciu lat licząc od daty, kiedy orzeczenie stało się prawomocne (do dnia 9 lipca 2018 r. termin ten był dłuższy i wynosił dziesięć lat).

Jeżeli roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ugodą sądową obejmuje świadczenia okresowe (np. odsetki od należności głównej czy raty alimentacyjne), to roszczenie o zapłatę świadczeń okresowych należnych w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić w wielu sytuacjach, np. na skutek złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej czy poprzez uznanie długu przez dłużnika (np. w drodze ugody lub jednostronnego oświadczenia). Po każdym przerwaniu biegu przedawnienia, termin przedawnienia biegnie od nowa.

Przykładowo, jeżeli wyrok sądowy stał się prawomocny w dniu 1 czerwca 2010 r., wierzyciel wszczął egzekucję komorniczą w dniu 1 lipca 2012 r., a została ona umorzona z powodu bezskuteczności w dniu 1 marca 2014 r., to dwukrotnie doszło do przerwania biegu przedawnienia. Od daty umorzenia postępowania egzekucyjnego, termin przedawnienia zaczyna biec od nowa.

Jeżeli termin przedawnienia upłynął, wierzyciel nie zostaje pozbawiony prawa do dochodzenia spłaty zadłużenia. Komornik obowiązany jest na wniosek wierzyciela prowadzić egzekucję przedawnionego długu. Co powinien w takiej sytuacji zrobić dłużnik? Gdy dłużnik dowie się, że została przeciwko niemu wszczęta egzekucja długu przedawnionego, powinien złożyć w odpowiednim sądzie pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania sądowego poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej.

Opłata sądowa od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, np. gdy przedawniony dług opiewa na kwotę 50.000 zł, to opłata sądowa wyniesie 2.500 zł. Dłużnik może jednak złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, w tym od opłaty sądowej, jeżeli nie jest w stanie ponieść opłaty bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny, załączając odpowiednie oświadczenie sporządzone na urzędowym formularzu.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.