Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15755
post-template-default,single,single-post,postid-15755,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki

Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki

Przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują w sposób szczególny terminów przedawnienia roszczeń o zwrot pożyczki, dlatego też do umowy pożyczki zastosowanie będą mieć ogólne przepisy o przedawnieniu, w tym art. 118 k.c.

W przypadku pożyczki udzielanej przez osobę fizyczną innej osobie fizycznej (bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą), termin przedawnienia roszczenia o zwrot pożyczki wynosi 6 lat (od dnia 9 lipca 2018 r.); wcześniej termin był dłuższy i wynosił 10 lat.

Jeżeli pożyczka udzielana jest przez przedsiębiorcę, np. firmę pożyczkową osobie fizycznej na jej prywatne cele, niezwiązane z działalnością gospodarczą, jak również gdy pożyczka udzielana jest przez przedsiębiorcę innemu przedsiębiorcy, termin przedawnienia roszczenia o zwrot pożyczki wynosi 3 lata.

Pamiętać należy, iż w określonych sytuacjach bieg terminu przedawnienia będzie przerwany, np. gdy dłużnik (pożyczkobiorca) zawrze z wierzycielem (pożyczkodawcą) ugodę dotyczącą spłaty zadłużenia w formie ratalnej czy częściowo spłaci zadłużenie (forma uznania długu). W takiej sytuacji, bieg terminu przedawnienia będzie biegł od nowa od daty zawarcia ugody czy daty częściowej spłaty zadłużenia (art. 123 k.c.).

Na marginesie wskazać można, że do roszczeń z umów kredytowych – w braku regulacji szczególnej – zastosowanie znajdzie trzyletni termin przedawnienia z art. 118 k.c. Chodzi tutaj bowiem zawsze o roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez udzielającą kredytu instytucję finansową (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r., VI ACa 1336/16, LEX nr 2482932).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.