Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej? | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15724
post-template-default,single,single-post,postid-15724,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej?

Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej?

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do uzyskania pełnoletności. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Władza rodzicielska oznacza obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem oraz do wychowania dzieckiem, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywania w zgodzie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Rodzice mają obowiązek dbać i troszczyć się o duchowy i fizyczny rozwój dziecka oraz przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa zgodnie z jego zdolnościami.

Zgodnie z przepisami, w określonych sytuacjach władza ta może być zawieszona, ograniczona, a nawet rodzic może zostać jej pozbawiony.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 111 § 1 wymienia sytuacje uzasadniające pozbawienie rodzica lub rodziców władzy rodzicielskiej, a mianowicie:

  1. trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej (np. przewlekła choroba rodzica, odbywanie przez rodzica długoletniej kary pozbawienia wolności),
  2. nadużywanie władzy rodzicielskiej (np. agresywne zachowania wobec dziecka i drugiego rodzica, demoralizacja dziecka),
  3. rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka (np. niepłacenie alimentów na dziecko, nieinteresowanie się dzieckiem, nadużywanie alkoholu, uprawianie przestępczych procederów).

Jeżeli zaistnieją w/w okoliczności, Sąd opiekuńczy z urzędu pozbawi rodzica lub rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Postępowanie ma charakter nieprocesowy.

Jakie są skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej? Pamiętać należy, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal ma obowiązek łożenia na utrzymanie i wychowanie dziecka, ma także prawo do kontaktów z dzieckiem (jeżeli kontakty te nie będą stanowić zagrożenia dla dziecka i będą zgodne z jego dobrem). Mimo pozbawienia władzy rodzicielskiej, dziecko nadal dziedziczyć będzie po rodzicu (a rodzic po dziecku). Rodzic, który posiada pełną władzę rodzicielką nie musi z rodzicem pozbawionym władzy rodzicielskiej konsultować decyzji związanych z dzieckiem, np. zmiany imienia i nazwiska, wyjazdu za granicę, wykształcenia dziecka czy jego leczenia.

Co ważne, jeżeli przyczyny, który były podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej ustaną, Sąd opiekuńczy może przywrócić władzę rodzicielską.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.