Rozwód – z winą czy bez winy? | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15760
post-template-default,single,single-post,postid-15760,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Rozwód – z winą czy bez winy?

Rozwód – z winą czy bez winy?

Sąd rozwiąże małżeństwo, jeżeli uzna, że pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Są oczywiście sytuacje wyjątkowe, gdy mimo wystąpienia przesłanki trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, sąd może nie orzec o rozwodzie, np. gdy na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

Zgodnie z polskim prawem, Sąd orzekając rozwód, orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli oboje małżonkowie nie będą chcieli, aby Sąd orzekał o ich winie, to sąd od tego odstąpi. W tym przypadku nastąpią skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Ważne jest, iż sąd w postępowaniu rozwodowym nie ustala, który z małżonków bardziej przyczynił się swoim zachowaniem do rozpadu małżeństwa. Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego jest bowiem niestopniowalna.

Procesy rozwodowe, w których małżonkowie domagają się ustalenia winy, trwają znacznie dłużej od tych bez orzekania o winie. Sąd musi przeprowadzić szczegółowe postępowanie dowodowe, w tym przesłuchać świadków wskazywanych przez obie strony, a gdy spór dodatkowo dotyczy władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, konieczny może być dowód z opinii Zespołu Sądowych Specjalistów. Z kolei, jeżeli oboje małżonkowie są zgodni co do wszystkich elementów wyroku rozwodowego, mogą otrzymać rozwód nawet już na pierwszej rozprawie.

Małżonkowie często domagają się orzeczenia o winie, ponieważ stanowić to będzie swoiste podsumowanie i ocenę ich wspólnego pożycia. Rozwiązanie małżeństwa z winy jednego małżonka daje małżonkowi niewinnemu uprawnienie do domagania się alimentów na swoją rzecz.

O winie małżonka mogą świadczyć m.in. następujące okoliczności: nadużywanie alkoholu lub inne uzależnienia, stosowanie przemocy, zdrada, nieprzyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, porzucenie rodziny, zniewagi i obelgi wobec drugiego małżonka (brak szacunku wobec małżonka). O zawinieniu w okolicznościach konkretnej sprawy może też świadczyć zmiana religii przez jednego z małżonków czy nawet niechęć do podjęcia przez niego pracy zarobkowej, pomimo istnienia takiej możliwości. Katalog zawinionych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego jest otwarty i na bieżąco kształtowany przez orzecznictwo sądowe.

Decydując się na rozwód, warto skonsultować się z prawnikiem, który doradzi najlepsze rozwiązanie co do przebiegu procesu rozwodowego oraz wyjaśni prawne konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.