Ulga na start | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15717
post-template-default,single,single-post,postid-15717,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Ulga na start

Ulga na start

Ustawa – Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2018 r., wprowadziła nowe ułatwienie dla młodych przedsiębiorców. W art. 18 uregulowano tzw. ulgę na start.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może zrezygnować z powyższego uprawnienia dokonując zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Ulga na start ma charakter dobrowolny i dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca ma więc obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotnie.

Ulga na start nie obejmuje przedsiębiorców (rolników i ich domowników) spełniających warunki określone w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W okresie korzystania z ulgi na start, przedsiębiorca nie będzie podlegał ochronie z tytułu ubezpieczenia społecznego, np. nie otrzyma zasiłku w razie zwolnienia chorobowego. Ulga na start nie stoi jednak na przeszkodzie korzystaniu z bezpłatnej pomocy medycznej w ramach NFZ.

Przedsiębiorca, po skorzystaniu z sześciomiesięcznej ulgi na start, może w dalszym w okresie prowadzenia działalności gospodarczej skorzystać z innej ulgi, tzn. z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na preferencyjnych warunkach przez okres kolejnych 24 miesięcy (tzw. mały ZUS).

Źródło: art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.) oraz art. 18a i art. 18aa ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.