Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami? | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15660
post-template-default,single,single-post,postid-15660,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami?

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami?

W poprzednim poście pisałam o obowiązku alimentacyjnym pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami. Warto wyjaśnić także, jak długo ten obowiązek trwa.

Zgodnie z polskim prawem, obowiązek alimentacyjny wobec małżonka rozwiedzionego wygaśnie w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jeżeli jednak zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek wygaśnie (z mocy samego prawa) także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż z uwagi na wyjątkowe okoliczności Sąd, na żądanie rozwiedzionego małżonka uprawnionego do alimentów, może przedłużyć wskazany termin pięcioletni.

Pierwszą przyczyną wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego jest zatem zawarcie małżeństwa przez rozwiedzionego małżonka uprawnionego do alimentów, czyli tego, na rzecz którego sąd zasądził alimenty. Bez wpływu na wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego jest zawarcie nowego małżeństwa przez rozwiedzionego małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów. Okoliczność ta może mieć jednak wpływ na wysokość alimentów, a konkretnie na możliwości zarobkowe zobowiązanego.

Drugą przyczyną wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego jest upływ czasu wskazanego w ustawie, a mianowicie upływ 5 lat od orzeczenia rozwodu. Ta przyczyna dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia.

Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1970 r., III CZP 109/69, LEX nr 1074, w sytuacji gdy obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, małżonek, na rzecz którego zasądzono alimenty, może dochodzić przedłużenia tego terminu na podstawie art. 60 § 3 k.r.o. tylko w drodze powództwa sądowego.

Przedłużenie obowiązku alimentacyjnego prze sąd jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych okolicznościach, do których zalicza się m.in.: bardzo długie pożycie małżonków, znaczne różnice w sytuacjach materialnych małżonków po rozwodzie czy obiektywne przyczyny ograniczające lub uniemożliwiające zarobkowanie, np. wywołana życiową koniecznością rezygnacja jednego z małżonków z zarobkowania ze względu na wychowanie małoletnich dzieci i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Wspomnieć też warto, iż rozwiedziony małżonek, który w chwili śmierci męża/żony miał ustalone wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów, nabywa prawo do renty rodzinnej.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.