Zgłoszenie urodzenia dziecka przez Internet | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15688
post-template-default,single,single-post,postid-15688,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Zgłoszenie urodzenia dziecka przez Internet

Zgłoszenie urodzenia dziecka przez Internet

Od dnia 1 czerwca 2018 r. można zgłaszać urodzenie dziecka w formie elektronicznej. Dotychczas możliwe to było wyłącznie w urzędzie stanu cywilnego.

Zgłoszenie urodzenia powinno nastąpić w terminie 21 dni od sporządzenia karty urodzenia. Kartę urodzenia sporządza lekarz lub położna (którzy przyjęli poród), a następnie przekazuje ją w terminie 3 dni do właściwego urzędu stanu cywilnego. Zgłosić urodzenie dziecka mogą:
1. matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
2. w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki;
3. pełnomocnik w/w osób.

Zgłoszenia należy dokonać w urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca urodzenia dziecka.

W przypadku elektronicznego zgłoszenia urodzenia dziecka, należy w pierwszej kolejności założyć profil zaufany, który pozwala na potwierdzenie tożsamości w Internecie i służy jako elektroniczny podpis. Profil można założyć albo przez Internet – za pośrednictwem internetowego konta bankowego lub kwalifikowanego certyfikatu albo w stacjonarnym punkcie potwierdzającym (np. w placówce banku) – wniosek o założenie profilu należy złożyć przez Internet, a następnie konieczne jest potwierdzenie danych w dowolnym punkcie potwierdzającym.

Jeżeli profil został już założony, należy wybrać odpowiednią zakładkę („zgłoś urodzenie dziecka), co spowoduje przekierowanie na stronę logowania, a następnie do odpowiedniego formularza. Po wypełnieniu formularza, należy go podpisać profilem zaufanym. Zgłoszenie automatycznie wysyłane jest do właściwego urzędu stanu cywilnego, a potwierdzenie wysłania osoba składająca otrzymuje na skrzynkę w swoim koncie ePUAP. Pozostaje tylko oczekiwać na odpowiedź ze strony urzędu.

Profil zaufany przydaje się nie tylko w sprawie zgłoszenia urodzenia dziecka, pozwala on na załatwienie wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, np. założenie działalności gospodarczej i dokonywanie zmian we wpisie w CEIDG.

Źródło: art. 52 – 58a ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm. oraz www.obywatel.gov.pl

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.